แบรนด์ญี่ปุ่นทีคุณไว้ใจได้
ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดกำลังคนได้ด้วยการใช้งาน
ร่วมกับกล้องวงจรปิดหรือระบบสัญญาณเตือนภัย
เพียง24,500บาท~/หนึ่งจุด

มีปัญหาแบบนี้ไหมครับ

There's a problem

ALSOK คือ ?

ALSOK เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในปี 1965 เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่เราเป็นผู้นำในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยให้บริการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่น แต่ให้บริการในทั่วโลก

แนะนำ ATS

บริการเจ้าหน้าที่ รปภ คือ?

เป็นบริการที่ดูแลการเข้าออกบุคคลและตรวจตราในพื้นที่ของลูกค้า เพื่อป้องกันเหตุ โดยการจัดวางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

No1 ในด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่ รปภ

ALSOK เป็นผู้นำในด้านการให้บริการักษาความปลอดภัยในญี่ปุ่น เราดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2550 โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของเราในญี่ปุ่นมาใช้

ATS เป็นแบรนด์ที่ให้บริการเจ้าหน้าที่ รปภ ในประเทศไทย

ALSOK ให้บริการเจ้าหน้าที่ รปภ ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ชื่อ "ATS"

ระดับราคาที่เหมาะสม

เรานำองค์ความรู้ในด้านรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย ด้วยราคาที่เหมาะสม

บริหารคุณภาพโดยคนญี่ปุ่น

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญคนญี่ปุ่นได้ โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำแนะนำลูกค้าอย่างเหมาะสม

การฝึกอบรมดำเนินการโดย
บริษัทพันธมิตรในประเทศไทย

การฝึกอบรมพนักงานใหม่จะดำเนินการโดยบริษัทพันธมิตร
หลังจากนั้น การจัดการการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพของรปภ.
จะดำเนินการโดย ALSOK Thai ซึ่งรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย

บริหารการปฏิบัติงานของรปภ.
โดยรีโมท

ศูนย์ควบคุมของ ALSOK Thai จะบริหารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี โดยใช้ GPS กล้องเว็บแคม ฯลฯ

ให้บริการได้ทุกที่
ออฟฟิศ โรงงาน ร้านอาหาร

บริการรปภ.จะสามารถนำมาใช้ได้ในทุกประเภทของอาคาร ALSOK Thai มีประสบการณ์ให้บริการที่สำนักงาน โรงงาน ร้านค้า คลังสินค้า อาคารพาณิชย์

ค่าบริการ

เจ้าหน้าที่ รปภ

24,500 Baht~/หนึ่งจุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะนำเสนอบริการในราคาที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ระบบสัญญาณกันขโมย

เพียง999บาท/เดือน แอลโซคจะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับที่สถานที่ของลูกค้า เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติ แอลโซคจะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ใกล้ที่สุดเข้าตรวจสอบสถานที่ของลูกค้าอย่างเร็วที่สุด

ระบบสัญญาณกันขโมย คือการใช้เซนเซอร์รักษาความปลอดภัยแทนการใช้ รปภ ยืนเฝ้าประจำจุด

ที่อยู่

ติดต่อเรา

ชื่อ บริษัท *
ชื่อ *
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์ *
รายละเอียด *
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ALSOK Thai Security Services co., Ltd.(ต่อไปนี้จะเรียกว่าALSOK) พยายามผลักดันการทำงานโดยหัวใจสำคัญคืองานรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ความเชื่อมั่นจากลูกค้า
ALSOK ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมาก และถือว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหัวข้อที่สำคัญในการดำเนินงาน
ภายใต้ปรัชญานี้ALSOKตระหนักถึงความรับผิดชอบของทุกคนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ประเทศกำหนดและบรรทัดฐานอื่นๆ รวมถึงกฎภายในบริษัท และจะพยายามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้
1. ALSOKจะรับข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตวัตถุประสงค์ของงานอย่างถูกต้องเหมาะสม และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเกินขอบเขตความจำเป็นต่อ
วัตถุประสงค์ของงานที่กำหนด นอกจากนี้จะจัดการข้อมูลนั้นอย่างดีและแชร์หรือใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง
2. กรณีที่ALSOKรับหรือใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎพื้นฐานแล้วจะอธิบายวัตถุประสงค์การใช้ ขอบเขตการแชร์ผ่านทางวาจา เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้กับลูกค้า(ผู้ทำสัญญา ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สมัคร ผู้เกษียณอายุ คณะกรรมการ พนักงาน หรืออื่นๆ)
3. ALSOKจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นของลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้
(1) กรณีที่ALSOKให้บริการ
(2) กรณีที่ALSOKนำเสนอสินค้าหรือบริการ
(3) กรณีที่ALSOKปรับปรุงบริการหรือพัฒนาบริการใหม่
(4) กรณีที่ALSOKทำแบบประเมิน
(5) กรณีที่ALSOKได้รับการติดต่อถามจากลูกค้า
(6) กรณีที่จำเป็นต่อการทำให้งานของALSOKสำเร็จลุล่วง
อย่างไรก็ตาม แม้หลังจากการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับALSOKสิ้นสุดลง สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
4. เนื่องจากALSOKนำเสนอและให้บริการครบวงจรกับลูกค้า จึงมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อที่3
5. เนื่องจากALSOKมีการให้บริการลูกค้า ในกรณีที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้รับเหมา เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลหรือเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง เราจะกำกับดูแลผู้รับเหมาให้ทั่วถึง
6. ตราบใดที่ALSOKไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า นอกจากผู้รับเหมาแล้วเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
(1) กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย
(2) เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิตคน และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว
(3) เมื่อจำเป็นต้องยกระดับสาธารณสุข และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว
(4) กรณีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลมีงานที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้และเรามีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วง และมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการขัดขวางไม่ให้งานที่เกี่ยวข้องสำเร็จจากการได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว
7. สำหรับความเสี่ยงเช่นการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง เสียหาย สูญหาย รั่วไหล ALSOKจะดำเนินการมาตรการความปลอดภัยทางด้านองค์กรและทาง
เทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดการการป้องกันและแก้ไข
8. ALSOKจะจัดทำระบบดูแลจัดการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
9. ALSOKจะพยายามให้ความรู้และการสอนอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับกาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
10. ALSOK ได้จัดตั้งแผนกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียน เราจะพยายามตอบกลับด้วยความจริงใจและรวดเร็ว
【ช่องทางถามตอบ】
ฝ่ายกิจการทั่วไป ช่องทางติดต่อผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล
เบอร์โทรศัพท์:02-632-9140(ช่วงเวลาทำการ:วันธรรมดา 9:00~18:00)